Ny viden om multisygdom i Danmark

06-02-2019

Rapport kaster lys over mennesker med multisygdom og konkluderer blandt andet, at i den yngre aldersgruppe er der overtal af multisyge med flere psykiske sygdomme.

Jo ældre vi bliver, desto højere er risikoen for at vi skal leve en dagligdag med flere forskellige sygdomme. En ny rapport kaster nyt lys over, hvordan multisygdom fordeler sig i befolkningen.
Rapporten slår blandt andet fast, at der er flest mennesker med multisygdom blandt ældre over 65 år. Samtidig tegner rapporten et billede af, at grupper af mennesker med multisygdomme, som har høj forekomst af psykiske sygdomme, også har en høj forekomst af somatiske sygdomme.

Rapporten slår samtidig fast, at blandt unge mellem 16-44 år med multisygdom, er det flere psykiske lidelser, der præger sygdomsbilledet.

Ifølge rapporten er personer med lav socioøkonomisk position markant overrepræsenteret i multisygdomsgrupper med mange forskellige sygdomme. Og mennesker med multisygdom udvikler sygdomme hurtigere end grupper med få eller ingen sygdomme.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

”Det er vigtigt, at vores sundhedsvæsen er gearet til at tage hånd om patienter med mange forskellige udfordringer. Med sundhedsreformen og psykiatrihandlingsplanen ønsker regeringen netop at styrke sammenhængen i behandlingen, blandt andet for at hjælpe de multisyge patienter, som i dag oplever enten blive kastet rundt fra den ene speciallæge til den anden – eller at blive tabt mellem flere stole. Rapporten konkluderer ovenikøbet, at mange mennesker med multisygdom samtidig er blandt de svageste borgere i vores samfund. De vil derfor få særlig gavn af bedre sammenhæng.”

Læs hele rapporten her.

Pressekontakt: 

Kommunikations- og pressekoordinator Lotte Dahlmann, mobil: 30 21 61 79 eller lod@sum.dk