Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehusvæsenet

13-02-2019

En ny måling viser, at produktiviteten i sygehusvæsenet mellem 2016 til 2017 steg med 0,9 pct. Med økonomiaftalen for 2019 blev det såkaldte to-procentskrav afskaffet. Det erstattes af nærhedsfinansiering, der har til formål at bringe behandlingen tættere på patienten.

I foråret 2018 blev regeringen og regionerne enige om at afskaffe produktivitetskravet. I stedet blev det erstattet af en anden styringsform, nemlig den såkaldt nærhedsfinansiering. Nærhedsfinansieringen erstatter aktivitetspuljes fokus på sygehusaktivitetsvækst og indeholder i stedet bredere mål for blandt andet at skabe mere sammenhæng i sundhedsvæsenet til gavn for patienterne.

Siden 2003 har sygehusene i gennemsnit haft en årlig produktivitetsfremgang på 2,1 procent. I forrige måling fra 2015 til 2016 var stigningen i produktiviteten på 1 pct.

Læs hele opgørelsen fra Danske Regioner, Sundheds- og Ældreministeriet og Finansministeriet her.

LÆS MERE:
Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren

Fakta:

  • Hospitalernes produktivitet måles som værdien af aktiviteten på hospitalerne divideret med hospitalernes driftsudgifter. Aktiviteten opgøres i DRG-værdi.
  • Produktivitet og aktivitet: Siden begyndelsen af 00’erne har en del af hospitalernes økonomi været koblet til den såkaldte aktivitetspulje. Det vil sige, at hospitalerne har skullet tilse og behandle et vist antal ekstra patienter hvert år for at få alle penge udbetalt fra staten.
  • Regeringen og Danske Regioner blev med Aftale om regionernes økonomi for 2019 enige om at afskaffe aktivitetspuljen og i stedet introducere Nærhedsfinansiering. Med nærhedsfinansiering bliver en del af regionernes økonomi koblet på, at regionerne leverer på kriterier for øget nærhed og sammenhæng.

Publikationen:

Rikke Skaarup Schjødt
TitelPressechef