37 millioner kroner til bedre sundhed

04-02-2019

Hjælpen til børn og unges psykiske trivsel bliver styrket med midler fra puljen til sundhedsfremme og forebyggelse i 2019.

Hvert år har private foreninger og organisationer landet over mulighed for at søge om penge fra en pulje til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

I 2019 har der været særlig fokus på at støtte initiativer til at styrke unges mentale sundhed. Statens Institut for Folkesundhed modtager bl.a. midler til en ny undersøgelse af børns mentale sundhed. Herudover videreføres projekter som bl.a. Psykiatrifondens arbejde med afprøvning af en model, der skal udbrede viden og rådgive skoleledere i forhold til unges trivsel.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

”Vi har på det seneste set en foruroligende udvikling, hvor unge mistrives. Det er så vigtigt, at vi hjælper unge, der har ondt i livet, med at få det bedre. Der er ingen snuptagsløsninger - vi må indstille os på, at det kræver en bred indsats, og derfor er det glædeligt, at så mange organisationer byder ind med sundhedsfremmende initiativer.”

I 2019 udmøntes der i alt 37 millioner kroner til en bred vifte af aktiviteter. Tobaksforebyggelse blandt unge er også blandt de initiativer, som modtager midler fra sundhedsfremmepuljen. Det Danske Spejderkorps vil bl.a. udvikle metoder til tobaksforebyggelse i unges fritidsmiljø.

De 37 millioner kroner skal bruges inden for følgende områder:

  • Tobaksforebyggelse
  • Mental sundhed
  • Alkoholforebyggelse
  • Seksuel sundhed
  • Fysisk aktivitet
  • Astma og allergi
  • Forebyggelse af brug af doping
  • Tværkommunale netværk for sundhedsfremme og forebyggelse
  • Monitorering

Se listen over alle modtagere i 2019 (PDF)

Pressekontakt:

Kommunikations- og pressekoordinator lotte Dahlmann, mobil: 30 21 61 79 eller LOD@sum.dk