Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke har beskikket ni nye medlemmer til Det Etiske Råd

19-12-2019

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke har beskikket ni nye medlemmer til Det Etiske Råd, som skal bidrage til rådets arbejde for en 3-årig periode.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke siger:

Det Etiske Råds udtalelser og redegørelser udgør et væsentligt og kvalificeret bidrag for os politikere, og de har en vigtig opgave med at brede debatterne ud til offentligheden. Ni vidende og indsigtsfulde fagpersoner, med meget forskellig baggrund, har sagt ja til at påtage sig arbejdet med at bidrage til rådets arbejde i de næste tre år. Det ser jeg frem til.

Det Etiske Råd rådgiver og skaber debat om nye bio- og genteknologier, der berører menneskers liv, vores natur, miljø og fødevarer. De tager samtidig stilling til etiske spørgsmål, der har med vores sundhedsvæsen at gøre.

Magnus Heunicke siger:

Som sundheds- og ældreminister værdsætter jeg Det Etiske Råds saglige tilgang til de svære og ofte meget følsomme etiske spørgsmål, som har med vores sundhedsvæsen at gøre.

Medlemmerne er udpeget fra Folketingets Udvalg vedr. Det Etiske Råd (UER), ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling (MFVM), uddannelses- og forskningsministeren (UFM) samt sundheds- og ældreministeren (SUM).

De ni nye medlemmer af Etisk Råd pr. 1. januar 2020 er:

Mia Amalie Holstein, cand. polit. og cand.mag.fil. (udpeget af UER – genudpegning)

Rune Engelbrecht Larsen, historiker (udpeget af UER – genudpegning)

Mette Reissmann, tidligere folketingsmedlem (udpeget af UER)

Knud Kristensen, formand for SIND (udpeget af UER)

Merete Nordentoft, klinisk professor ved Region Hovedstadens Psykiatri (udpeget af SUM)

Eske Willerslev, DNA-forsker og professor ved Københavns Universitet Center for Geogenetik (udpeget af SUM)

Berit Andersen, professor i screening og ledende overlæge ved Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers (udpeget af SUM)

Søren Møller, formand for Collective Impact, Det åbne land som dobbelt ressource’ og tidligere direktør i Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) (udpeget af MFVM)

Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd (udpeget af UFM)

Det Etiske Råd består af 17 medlemmer, som beskikkes af sundheds- og ældreministeren for en 3-årig peri-
Ode. Formand for det Etiske Råd er fortsat Anne-Marie Axø Gerdes, klinikchef på Rigshospitalets Klinisk Genetiske Klinik og professor i arvelige kræftsygdomme ved Københavns Universitet.

Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke vil gerne sige de afgående medlemmer en stor tak for indsatsen i Det Etiske Råd.

Følgende medlemmer går ud af Det Etiske Råd, fordi deres beskikkelsesperiode udløber:

Eva Secher Mathiasen (udpeget af UER)

Lise Von Seelen (udpeget af UER)

Poul Jaszczak (udpeget af SUM)

Karen Stæhr (udpeget af SUM)

Signild Vallgårda (udpeget af SUM)

Herdis Hansen (udpeget af MFVM)
Herudover udtræder følgende medlem efter eget ønske fra årsskiftet:

Rico Wind Mathiesen (udpeget af UER)