Bedre hjælp til mennesker med sklerose: Regeringen og DF afsætter 38,7 mio. kr.

03-04-2019

Mere støtte og hjælp til pårørende, styrkelse af sklerosehospitalerne og en særlig indsats til mennesker med progressiv sklerose. Det er hovedelementerne i en ny helhedsplan for skleroseområdet, som regeringen og Dansk Folkeparti præsenterer i dag.

Antallet af danskere med sklerose er stigende. Hvert år er der mellem 600 og700 danskere, som bliver diagnosticeret med sygdommen. Det stiller nye krav til sundhedsvæsenets indsats og tilrettelæggelsen af behandlingen for mennesker med sklerose. 

Det mener regeringen og Dansk Folkeparti, som i dag præsenterer en ny helhedsplan for skleroseområdet, der med 38,7 mio. kr. skal sikre bedre hjælp til danskere med sklerose og deres pårørende.  

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Sklerose er ikke en sygdom, du bliver kurreret for. Det er en sygdom, du skal leve med. Ofte er det jo en hel familie, der får vendt op og ned på deres hverdag og forestillinger om fremtiden. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan præsentere en helhedsplan for skleroseområdet, som forbedrer indsatsen for mennesker med sklerose og deres pårørende.

Formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti siger, at Dansk Folkeparti har valgt at prioritere skleroseområdet på finansloven, fordi partiet ønsker en bedre og mere kvalitetsbevidst behandling på området.

Liselott Blixt siger:

Først lavede vi et 380 graders eftersyn af området, så fik vi lavet en handlingsplan, og nu har vi endelig prioriteret at få implementeret en mere sammenhængende indsats for mennesker med sklerose. Det har længe været nødvendigt at få skabt denne sammenhæng på området. Nu er det rart at kunne sætte et flueben her til gavn for både patienter og pårørende.

Den nye helhedsplan skal skabe bedre sammenhæng i indsatsen for mennesker med sklerose. En indsats, der typisk involverer mange forskellige sundhedsfaglige behandlere.
Samtidig skal planen være med til at sikre, at mennesker med sklerose har adgang til indsatser af samme høje kvalitet, uanset hvor i landet de bor. 

LÆS MERE I HELHEDSPLAN FOR SKLEROSEOMRÅDET

FAKTA 

Sklerose – også betegnet som multipel sklerose - er en neurologisk lidelse, som rammer centralnervesystemet, dvs. hjernen og rygmarven. Med sklerose følger en lang række symptomer og følgevirkninger som f.eks. føleforstyrrelser, smerter, spasticitet og lammelser, synsforstyrrelser samt kognitive og psykiske forandringer.  Det kan dog variere meget fra person til person, hvilke symptomer og følgevirkninger man oplever. Nogle mennesker med sklerose mærker i lange perioder næsten ikke til sygdommen, mens andre plages af symptomer og følgevirkninger dagligt.