Udredningsretten halter stadig i hovedstaden

11-03-2018

På landsplan bliver udredningsretten overholdt for otte ud af ti patienter, men i Region Hovedstaden er tallene fortsat markant dårligere. Det viser de nye monitoreringstal. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby er særligt utilfreds med tallene fra børne- og ungepsykiatrien.

For under halvdelen af patienterne i Region Hovedstadens Børne – og unge psykiatri bliver udredningsretten overholdt, og det er ikke godt nok, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby:

Det er andet kvartal i træk, vi ser, at det kniber med at overholde udredningsretten i Region Hovedstaden, og i børne- og ungepsykiatrien er andelen næsten uændret. Jeg forventer, at regionen kommer i arbejdstøjet og får vendt den udvikling, for som det er nu svigter de de børn og unge, som har brug for at få en afklaring på, om de har en psykiatrisk diagnose og skal i behandling

Det siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby på baggrund af de nyeste kvartalsvise monitoreringstal for overholdelsen af udredningsretten, som Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag.

Tallene for 4. kvartal 2017 viser, at kun for ca. 47 pct. af patienterne i hovedstadens børne- og ungepsykiatri blev udredningsretten overholdt. I forrige kvartal var tallet ca. 46 pct. På landsplan udredes ca. 90 pct. af alle børn og unge i psykiatrien til tiden.

På det somatiske område – patienter med fysiske lidelser - er der også fortsat problemer med at overholde udredningsretten i Region Hovedstaden. Men her er sket en bedring fra sidste kvartal fra ca. 46 pct. til ca. 61. pct.

Ellen Trane Nørby siger:

Det er godt, at det igen går i den rigtige retning for de somatiske patienter, men også her, er jeg altså nødt til at sige, at der ligger en stor opgave for regionspolitikerne. Der skal et helt andet fokus på udredningsretten i hovedstaden.

Alle sygehuspatienter – uanset om de lider af en fysisk eller en psykisk sygdom – har ret til at blive udredt inden for 30 dage, hvis det er faglig muligt.

De landsdækkende monitoreringstal viser små forbedringer fra sidste kvartal. Udredningsretten er blevet overholdt for:

  • Ca. 78 pct. af patienterne med fysiske lidelse (76 pct. i sidste kvartal)
  • Ca. 90 pct. af patienterne i børne- og unge psykiatrien (87 pct. i sidste kvartal)
  • Ca. 94 pct. af patienterne i voksenpsykiatrien (samme som sidste kvartal)

Sundhedsministeren er tilfreds med at pilen igen vender i den rigtige retning, men understreger, at niveauet skal løftes yderligere:

Regeringen har et stort fokus på patienternes ret til hurtig og effektiv udredning, og det er vigtigt, at de her tal bedres endnu mere, så patienterne kan få hurtigt svar på, hvad de fejler og hvilken behandling de skal have, når de bliver henvist til et sygehus.

De næste monitoreringstal forventes i juni 2018.

Fakta om udredningsretten:

Et stort flertal i Folketinget bestående af V, K, DF, LA og S besluttede i 2016 at styrke patienternes ret til at blive hurtigt udredt og behandlet.

Ændringen, der trådte i kraft pr. 1. oktober 2016, indebærer, at alle sygehuspatienter – uanset om de lider af en fysisk eller en psykisk sygdom – har ret til at blive undersøgt på et privathospital, hvis det offentlige ikke har kapacitet til at finde ud af, hvad de fejler inden for 30 dage – forudsat at det er fagligt muligt, og patienten ønsker det.

Hvis det ikke er muligt at udrede patienten inden for 30 dage, skal regionen inden for samme frist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.

Loven giver også ret til udvidet frit sygehusvalg til behandling overalt i landet ved en ventetid på over 30 dage i både somatikken og psykiatrien. Patienterne kan dermed få behandling på et privathospital på det offentliges regning, hvis det offentlige ikke kan overholde fristen.

Udredningstal for 4. kvartal 2017 for somatiske (fysiske) sygdomme:

Der er registreret ca. 168.200 udredningsforløb. Til sammenligning blev der i 3. kvartal 2017 registreret ca. 134.600 udredningsforløb.

Udredningstal for 4. kvartal 2017 for psykiatrien:

Der er registreret ca. 3.400 udredningsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien (mod ca. 2.800 i 3. kvartal) samt ca. 4.900 forløb i voksenpsykiatrien (mod ca. 4.400 i 3. kvartal).

Monitoreringstal skal tages med et vist forbehold, fordi opgørelsesmetoden stadig er under indfasning. Derfor giver monitoreringen endnu ikke et fuldendt billede af, hvordan udredningsretten overholdes.

Læs mere om udredningstal for 4. kvartal 2017, herunder regionale forskelle, hos Sundhedsdatastyrelsen.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet