Regeringen prioriterer 1 mia. kr. til sundhed og afskaffer produktivitetskravet

05-06-2018

Regeringen har i dag indgået en økonomiaftale med Danske Regioner, der løfter sundhedsvæsenet med en milliard kroner ekstra.

Regeringen har i dag indgået en økonomiaftale med Danske Regioner, der løfter sundhedsvæsenet med en milliard kroner ekstra, som endegyldigt afskaffer produktivitetskravet på sygehusene og som indfører en ny styring med nærhedsfinansiering.

Aftalen sikrer desuden 200 millioner kroner til psykiatriområdet. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby kalder aftalen for banebrydende og er både glad for den store prioritering og den ny styring. Ellen Trane Nørby siger:

Aftalen prioriterer 1 mia. kr. til en udvikling af vores fælles sundhedsvæsen og skal komme patienter over hele landet til gode.

Med økonomiaftalen for 2019 har regeringen og Danske Regioner taget det første væsentlige skridt i retning af de markante reformer af det danske sundhedsvæsen, der venter på den anden side af sommerferien. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Vi står over for en meget markant omstilling af vores sundhedsvæsen, hvor en lang række sundheds og behandlingstilbud skal rykkes tættere på borgerne. Den markante styrkelse af det nære sundhedsvæsen starter med dette års økonomiaftale.

Blandt andet afskaffes nu produktivitetskravet på 2 pct. og aktivitetspuljen på 1,4 mia., der ifølge ministeren har udspillet sin rolle.

Siden slut-90erne har sundhedsvæsenet været underlagt et krav om øget produktivitet i en eller anden form. Det har historisk været med til at sikre borgerne langt kortere ventetider og en langt bedre ressourceanvendelse, og sundhedsvæsenet er markant forandret i dag.

Men nu skal vi videre. Med økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner afskaffes produktivitetskrav og aktivitetspulje og erstattes af en ny styringsmodel med nærhedsfinansiering og et teknologibidrag.

Det betyder, at det nuværende primære fokus på sygehusaktivitet ændres til et fokus på bredere mål for øget sammenhæng for patienterne, behandling tættere på hvor folk bor og dermed en grundlæggende omstilling af behandlingen i hele sundhedsvæsenet.

Styrket fokus på psykiatriområdet

Økonomiaftalen sætter også fokus på en række forbedringer for patienter i det danske sundhedsvæsen.  Psykiatriområdet er særligt prioriteret: Hele 200 millioner kroner skal der hvert år som minimum bruges til at styrke børn, unge og voksenpsykiatrien. Ellen Trane Nørby siger:

De 200 millioner kroner understreger, at psykiatriområdet er en prioritet for regeringen. Regering og Folketing har løbende sikret løft af midler til psykiatrien og indsatser over for det stigende antal af især unge mennesker, der har det svært. Dén prioritering skal fortsættes – og vi skal være sikre på, at det også gør en forskel og kan mærkes ude hos patienter og ansatte i psykiatrien.


FAKTA OM ØKONOMIAFTALEN:

I økonomiaftalen for 2019 er regeringen og Danske Regioner blevet enige om dette:

  • Driftsudgifter: Prioritering af 1 mia. kr. til regional sundhed, heraf 0,2 mia. kr. til udvikling af psykiatrien, bl.a. til børn og unge.
  • Anlægsudgifter: Et samlet anlægsniveau på 7,25 mia.kr., heraf 4,8 mia. kr. til kvalitetsfondsbyggerierne og 2,45 mia. kr. til øvrigt anlæg
  • Ny styring: Produktivitetskravet afskaffes, og der introduceres Ny Nærhedsfinansiering med fokus på sammenhæng og omstilling af patientbehandling

Se faktaark om drift og anlæg
Se faktaark om ny styring
Se faktaark om psykiatri
Se faktaark om digitalisering og sundhedsdata

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet