Sundhedsminister: Kommuner har en stor opgave med at løfte den mentale sundhed hos børn og unge

20-04-2018

Nye skærpede anbefalinger som Sundhedsstyrelsen offentliggør i dag giver ny evidens og viden til, at kommunerne kan styrke forebyggelsesindsatsen på mental sundhed og ti andre forebyggelsesområder.

De fleste børn føler sig mentalt sunde, men der er også en del som oplever lav livstilfredshed - at de har en forkert krop eller lider af ensomhed og følelsesmæssige forstyrrelser. Når de når gymnasiealderen har 24 pct. af pigerne og 13 pct. drengene dårligt mentalt helbred.

Ellen Trane Nørby siger:

Vi ser en bekymrende vækst i børne – og unge psykiatrien og alt for mange børn og unge, som ikke har det godt. Derfor er det vigtigt, at kommunerne sætter tidligt ind i daginstitutioner og skoler. Med de nye anbefalinger ved vi fx meget mere om, hvad der skaber trivsel og mental sundhed for ungerne. Så det er et rigtigt godt redskab vi giver kommunerne her.

Det er kommunerne, der har det overordnede ansvar for forebyggelse og sundhedsfremme, mens statens opgave er at understøtte den. Det gør Sundhedsstyrelsen blandt andet med de såkaldte forebyggelsespakker, som nu er blevet opdateret og består af 235 anbefalinger på 11 væsentlige forebyggelsesområder fx mental sundhed, alkohol, fysisk aktivitet og rygning og andre faktorer eller risikofaktorer, der har stor betydning for sundheden.

Ellen Trane Nørby siger:

Det er glædeligt at se, at kommunerne virkelig har taget forebyggelsespakkerne til sig. For alle de konkrete anbefalinger kan gøre en stor forskel for børn og voksne i kommunerne. Når man fx arbejder med barnets tilknytning til forældrene i de tidlige år eller med helskoleindsats for trivsel, så virker det. Og kommunerne ved selv – fra Sundhedsprofilen – hvor skoen trykker.

Se forebyggelsespakkerne her

Baggrund

Forebyggelsespakkerne er et vidensbaseret værktøj til kommunerne med faglige anbefalinger, der kan bidrage til at prioritere og kvalitetsudvikle det kommunale forebyggelsesarbejde. Forebyggelsespakkerne omhandler alkohol, fysisk aktivitet, hygiejne, indeklima i skoler, mad og måltider, mental sundhed, overvægt, seksuel sundhed, solbeskyttelse, stoffer, tobak samt et fælles introduktionshæfte.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet