Ældreministeren: Selvbestemmelse er en forudsætning for et godt ældreliv

25-09-2017

Selvbestemmelse er en forudsætning for et godt ældreliv, også med sygdom. Sådan sagde ældreminister Thyra Frank blandt andet, da hun i dag talte ved KL’s årlige ældrekonference, der sætter fokus på, hvordan det gode ældreliv kan se ud, sygdom til trods.

Med alderen følger også en risiko for, at vi kan blive ramt af sygdom. Også alvorlige livstruende sygdomme. Selvom langt de fleste ældre heldigvis er friske og kan klare sig selv, så er der en stor gruppe ældre, der har behov for hjælp.

Ældreminister Thyra Frank (LA) deltog i dag på KL’s Ældrekonference, hvor fokus i år er på det gode ældreliv trods sygdom.

I sin tale til de mere end 600 deltagere sagde ældreministeren blandt andet: 

Selvom man kan miste dele af sin handlefrihed, når man bliver gammel og måske svækket af sygdom, er det uendeligt vigtigt fortsat at kunne bevare sin værdighed. At blive mødt med medmenneskelighed og værdighed bør ikke være afhængigt af, hvor mange eller få færdigheder, man har tilbage. Ældre skal derfor have valgmuligheder i forhold til den hjælp, som de bliver tilbudt. De skal selv kunne vælge til og fra.   

Ministeren lagde i sin tale også stor vægt på, at selvbestemmelse er en forudsætning for et godt liv med sygdom. Og ministeren understregede behovet for, at vi skal sætte borgeren i centrum, ved at sikre og prioritere selvbestemmelse og det frie valg.

Også vigtigheden af gode forhold til de pårørende og arbejdet med at etablere en plejehjemsportal indgik i ministerens tale. Men også svære emner som fremtidsfuldmagter, demens og døden blev berørt.   

Ældreminister Thyra Frank sagde endvidere: 

Selvbestemmelse handler jo i allerhøjeste grad også om retten til at vælge, hvordan den sidste tid helst skal være. Ved livets afslutning skal der være fokus på værdighed og respekt for den enkeltes ønsker og behov. Og ingen skal dø uønsket alene. Jeg kan altså ikke forstå, hvordan vi kan have 2-3 til at hjælpe med at bringe nye liv til verden, men ofte hører om ældre, der dør alene.

Ældreministeren deltog sammen med en række andre talere og oplægsholdere, der på forskellig vis satte fokus på det gode ældreliv, sygdom til trods.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet