Danmark og Japan laver fælles aftale om sundhed

12-10-2017

Fremover vil de danske og japanske sundhedsmyndigheder regelmæssigt mødes og udveksle erfaringer og ekspertise på sundhedsområdet. Det har sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) skrevet under på under sit besøg i Tokyo.

Danmark og Japan kan lære meget af hinanden, når det kommer til sundhedsområdet. Det er udgangspunktet for en ny aftale, som sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V), har indgået med det japanske ministerium for sundhed, arbejde og velfærd.

Ellen Trane Nørby siger:   

Danmark kan lære meget af Japan. Vi kommer sandsynligvis til at stå i den samme situation, som Japan står i nu, hvad angår generel højere levealder blandt borgerne. Derfor giver det kun god mening med sparring.

Samarbejdet handler i overordnede træk om løbende at udveksle viden, erfaringer og idéer på kryds og tværs af de to lande.   

Japansk interesse i Danmark   

Ministeren er i øjeblikket i Japan og underskrev aftalen torsdag morgen dansk tid, da hun mødtes med den japanske vicesundhedsminister Mizuho Onuma. Det er håbet, at samarbejdet også vil åbne op for andre samarbejder mellem de to lande og på den måde give dansk forskning og erhvervsliv nye muligheder.

Ellen Trane Nørby siger:   

Ønsket om et samarbejde har allerede sat sine spor i Danmark. Vi oplever en større interesse fra japansk side i det danske sundhedsvæsen og i danske løsninger og modtager blandt andet en del delegationer fra Japan.   

Ifølge Udenrigsministeriet vil den kommende frihandelsaftale mellem EU og Japan også kunne øge dansk eksport til Japan med op til 70 procent. Japan er verdens andet største marked for lægemidler, hvilket var den største danske eksportvare til Japan i 2016.

Derudover forventes det japanske marked for produkter på sundhedsområdet at være vokset med 50 procent i 2025.    

Samarbejdet præciseres løbende   

Danmark har allerede et strategisk partnerskab med Japan med en intention om at øge samarbejdet på området for blandt andet velfærdsteknologi og life science. Men på sundhedsområdet har flere danske aktører ønsket en særskilt og mere specifik aftale.

Aftalen løber i første omgang i tre år og giver mulighed for dialog og løbende præcisering af samarbejdsområderne.

Lægemiddelstyrelsen rejser allerede i slutningen af oktober til Japan for at deltage i et internationalt møde for lægemiddelmyndigheder. Her skal styrelsen også mødes med den japanske lægemiddelstyrelse for at drøfte mulighederne for samarbejde og dialog.

Aftalens fire samarbejdspunkter:

  • Organisering af sundhedsvæsenet for at håndtere demografiske forandringer, nye udfordringer og udviklinger.
  • Brug af data på sundhedsområdet.
  • Innovation igennem partnerskab.
  • Regulering af medicinske produkter inklusiv lægemidler og medicinsk udstyr.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet