Ældreminister: Ældre skal have flere valgmuligheder

25-10-2017

Ældre skal i højere grad selv kunne bestemme, om de vil have mad fra den kommunale madordning eller fra den lokale slagter. Eller om det skal være en privat eller kommunal hjemmehjælper, der skal hjælpe med at genvinde evnerne efter et sygdomsforløb. Initiativerne er en del af regeringens fritvalgs-udspil.

 Det handler om selv at kunne vælge. Også selvom man er blevet ældre og har brug for hjælp.

Ældreminister Thyra Frank (LA) og regeringen vil styrke borgernes valgfrihed i hjemmeplejen ved at afprøve nye muligheder for, at private kan levere mad og hjælpe med rehabilitering.

Ældreminister Thyra Frank siger:

Behovet for at kunne vælge er ikke noget, der forsvinder med tiden. Tværtimod. Når man har levet et langt liv, er man vant til selv at træffe beslutninger. Den frihed skal vi tage vare på, så godt vi kan for vores ældre medborgere. Så vidt muligt skal man kunne leve det liv, man gjorde, før man fik brug for hjælp.

Initiativerne er en del af regeringens fritvalgs-udspil, som ældreministeren præsenterer i dag sammen med sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) og børne- og socialminister, Mai Mercado (KF).

Læs fælles pressemeddelelse fra Finansministeriet her

Ældre glade for valgmuligheder

Og de ældre er glade for valgmuligheder. Det viser udviklingen i hjemmeplejen, hvor de ældre siden 00’erne har kunne vælge mellem en kommunal eller en privat leverandør.

Mere end hver tredje ældre har i dag valgt hjemmehjælp fra en privat leverandør.

Nu skal en forsøgsordning udvide det frie valg, så den private hjemmehjælp også kan stå for rehabilitering i forbindelse med sygdom eller skader.

Ældreminister Thyra Frank siger:

Borgeren skal selv kunne bestemme, om hun gerne vil have sin faste hjemmehjælp til at stå for rehabiliteringen. Også selv om det er privathjemmehjælp. Det giver kontinuitet og tryghed, hvis man kan få lov til at holde fast i, at det er den samme person, der kommer og hjælper én. Ikke mindst i en situation, hvor man måske er skrøbelig efter et fald eller sygdom.

På samme måde skal ældre, der bor i eget hjem, også have flere valg, når det gælder den mad, der skal sættes på bordet.

Ældreminister Thyra Frank siger:

Det skal være nemmere at få mad fra fx den lokale slagter eller kro, hvis man ønsker det frem for den eksisterende madordning. Derfor vil vi udbrede brugen af fritvalgsbeviser, hvor de ældre så at sige får penge i hånden til at bestille mad fra en privat leverandør. Selvbestemmelse er uendelig vigtig, for at kunne forblive den man er.

Forsøgsordningerne løber i en fireårig periode og finansieres med 25 mio. kr. årligt. fra velfærdsreserven, der er afsat på regeringens finanslovsforslag for 2018.

Fakta om forsøgsordningerne:
  • Udvidet frit valg på rehabilitering:
    I dag har en række kommuner inddraget private leverandører til rehabilitering. Med forsøget afprøves, hvordan private leverandører i højere grad kan indgå i rehabiliteringsforløb for borgerne med henblik på at sikre borgernes frie valg.
  • Udbredelse af fritvalgsbeviser til madservice:
    I dag skal kommunerne sikre, at modtagere af madservice kan vælge mellem to eller flere leverandører eller alternativt sikre borgerne et fritvalgsbevis, som giver borgeren ”pengene i hånden” og mulighed for at vælge mad fra fx den lokale slagter.
    Med forsøget afprøves, hvordan borgerens frie valg kan styrkes inden for madservice.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet