Ny monitoreringsmodel: Udredningsretten overholdes i 8 ud af 10 patientforløb

10-03-2017

I 80 procent af tilfældene overholdes udredningsretten for patienter, der henvises til sygehusene for at blive undersøgt for fysiske sygdomme. Det viser nye monitoreringstal, som dog skal tages med væsentlige forbehold, fordi opgørelsesmetoden er ny.

Patienter, der bliver henvist til undersøgelser på sygehusene, skal hurtigt til, så de kan få svar på, hvad de fejler, og komme i behandling for deres sygdom.

Det er udgangspunktet for de patientrettigheder, der blev indført 1. oktober 2016, hvor patienterne fik ret til, uanset om de lider af en fysisk eller psykisk sygdom, at blive undersøgt på et privathospital, hvis det offentlige ikke har kapacitet til at udrede dem inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt.

Nu foreligger de første monitoreringstal, siden de nye patientrettigheder blev indført.

Tallene for 4. kvartal 2016 viser, at for de fysiske sygdomme overholdes udredningsretten for 80 procent af patientforløbene. For de psykiske sygdomme er tallet ca. 90 procent i voksenpsykiatrien og ca. 92 procent i børne- og ungdomspsykiatrien. Fungerende sundhedsminister Karen Ellemann siger:

Tallene tyder på, at udredningsretten overholdes i 8 ud af 10 patientforløb, og det er positivt. Men vi skal passe på, at vi ikke overfortolker de nye tal. Jeg vil i hvert fald gerne se mere robuste tal fra regionerne, før jeg glæder mig på patienternes vegne.

Ny monitoreringsmodel er mere retvisende

Da de nye patientrettigheder for udredning og behandling trådte i kraft, blev der samtidig indført en ny national monitoreringsmodel. Den tager højde for, at der er patienter, som selv vælger at forlænge deres udredningsforløb, som dermed ikke kan afsluttes inden for 30 dage.

Dermed viser de nye tal på en mere retmæssig måde end tidligere, hvordan regionerne overholder udredningsretten. Hvis patienterne selv ønsker at vente længere, eksempelvis fordi de skal på ferie eller ikke vil udredes på et bestemt sygehus i regionen, er udredningsretten stadig overholdt, men så skal patienten have udleveret en plan for, hvordan udredningen så skal foregå.

De første opgørelser kan imidlertid vise sig ikke at være retvisende. Det hænger sammen med, at personalet på sygehusene skal registrere på en ny måde. Derudover er der store regionale forskelle i tallene, hvilket bl.a. skyldes, at Region Hovedstaden i øjeblikket er ved at implementere Sundhedsplatformen. Og derfor giver tallene endnu ikke et fuldendt billede af, hvordan udredningsretten overholdes.

Fungerende sundhedsminister Karen Ellemann understreger, at regeringen forventer, at regionerne tager opgaven med at implementere og monitorere udredningsretten alvorligt. Karen Ellemann siger:

Udredningsretten er et politisk løfte til patienterne, som skal overholdes. Derfor har jeg også en klar forventning om, at de næste monitoreringstal, vi ser, vil være mere solide, og jeg vil følge regionernes arbejde med at overholde udredningsretten tæt.

De næste monitoreringstal forventes i juni måned.

Fakta om udredningsretten:

  • Et stort flertal i Folketinget bestående af V, K, DF, LA og S stemte i maj 2016for at styrke patienternes ret til at blive hurtig udredt og behandlet.
  • Ændringen, der trådte i kraft 1. oktober 2016, indebærer, at patienter har ret til frit sygehusvalg, hvis regionen pga. manglende kapacitet ikke kan tilbyde udredning inden for 30 dage. Patienten kan dermed vælge at blive udredt på et privat sygehus.
  • Loven giver også ret til udvidet frit sygehusvalg til behandling overalt i landet ved en ventetid på over 30 dage i både somatikken og psykiatrien. Patienterne kan dermed få mulighed for behandling på et privathospital på det offentliges regning, hvis det offentlige ikke kan overholde fristen.
  • Aftalepartierne bag Finansloven 2016 afsatte 300 mio. kr. i 2016 og 450 mio. kr. årligt fra 2017 til øget kapacitet i regionerne.

Udredningstal for 4. kvartal 2016 for somatiske (fysiske) sygdomme:

  • Der er registreret ca. 125.900 udredningsforløb.
  • For ca. 80 procent af patienterne er udredningsretten overholdt.

Udredningstal for 4. kvartal 2016 for psykiatrien:

  • Der er registreret 8.500 udredningsforløb. Heraf 3.400 i børne- og ungdomspsykiatrien og 5.100 forløb i voksenpsykiatrien.
  • For ca. 92 pct. af patienterne er udredningsretten overholdt i børne- og ungdomspsykiatrien, mens det for voksenpsykiatrien gælder 90 pct.

Læs mere om udredningstal for 4. kvartal 2016, herunder regionale forskelle, hos Sundhedsdatastyrelsen.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet