Sundhedsministeren præsenterer Danmarks EMA-kandidatur i Bruxelles

19-06-2017

I dag er sundhedsminister Ellen Trane Nørby i Bruxelles for at præsentere det danske kandidatur til at blive nyt værtsland for Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), når Storbritannien forlader EU.

Ud over det faktum, at København gentagne gange er blevet kåret som en af verdens mest beboelige byer – og danskerne som de lykkeligste mennesker i verden – så har Danmark og landets hovedstad også en lang række andre kendetegn, der gør Danmark kvalificeret som nyt værtsland for Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), når agenturet skal flyttes fra London som følge af Brexit.   

Danmark er bl.a. kendt for at have en af verdens førende lægemiddelindustrier og et vigtigt forskningsmiljø, ligesom landet har en stærk tradition for at beskytte patientsikkerheden.   

Ved en reception i dag på den danske EU-repræsentation i Bruxelles vil sundhedsminister Ellen Trane Nørby fremhæve netop disse kendetegn som argumenter for at vælge Danmark som vært for EMA i fremtiden.   

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Danmark og København tilbyder de ideelle betingelser for EMA’s fremtidige funktion, og vores kandidatur har fuld opbakning fra Københavns Kommune, hovedstadsregionen, Københavns Universitet, og fra foreninger og virksomheder i hovedstaden.

I sin præsentation vil ministeren også fremhæve den effektive infrastruktur i København, Danmarks førerposition blandt EU-lande inden for digitalisering og eHealth, og det stærke forskningsmiljø omkring medicinalindustrien i Danmark, som hjælper med at tiltrække højt kvalificerede eksperter, der ønsker at arbejde med for eksempel patientsikkerhed og lægemidler. 

Københavns overborgmester Frank Jensen er også til stede ved receptionen i dag på den danske EU-Repræsentation og vil give sin egen præsentation af, hvorfor Københavns Kommune er det bedste fremtidige hjem for EMA.   

Receptionen finder sted i dag kl. 17 på Danmarks Faste Repræsentation ved Den Europæiske Union, og blandt gæsterne vil være repræsentanter fra de øvrige medlemsstater, Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, patientorganisationer, medicinalindustrien samt life science-industrien og tænketanke.

EMA, der i dag er placeret i London, har næsten 900 medarbejdere og koordinerer arbejdet med godkendelse og overvågning af lægemidler i EU-landene. I forbindelse med den løbende forbedring af reguleringen af lægemidler i EU leverer EMA videnskabelig rådgivning til medicinalindustrien.   

Flytningen af EMA fra London til en anden EU-medlemsstat er udløst af Brexit, og beslutningen om EMA’s fremtidige placering forventes at blive taget i efteråret.   

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet