Offentliggørelse af ’Analyse af kapacitetsanvendelsen på kræftområdet’

07-06-2017

Rapporten ’Analyse af kapacitetsanvendelsen på kræftområdet’ er udarbejdet af konsulenthusene Boston Consulting Group og Struensee & Co. for Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet og Danske Regioner.

Analysen er udarbejdet i opfølgning på økonomiaftalen for regionerne for 2017 og Kræftplan IV.

Formålet med analysen er at belyse den nuværende kapacitetsanvendelse af fysisk materiel (dvs. scannere og strålekanoner) og personaleressourcer på kræftområdet, og komme med anbefalinger til en bedre kapacitetsudnyttelse med henblik på opnåelse af mest mulig sundhed for pengene.

Resultaterne fra analysen er i hovedtræk:

  • Der er mulighed for øget kapacitet på scannere og strålekanoner ved udvidet åbningstid i patientvenlige tidsrum.

  • Den primære flaskehals for øget aktivitet er radiologer, hvorfor bedre anvendelse af personaletid er afgørende.

  • Der er behov for forbedrede it-løsninger, da det er vanskeligt at dele billeder mellem mange afdelinger, og da lav systemkapacitet betyder ventetid foran computeren for radiologer.

Analysen har undersøgt i alt 7 case-afdelinger i på de danske sygehuse og har derudover inddraget internationale erfaringer.   

Læs rapporten "Analyse af kapacitetsanvendelsen på kræftområdet" 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet