Nyt forsøg skal skaffe flere praktiserende læger til Sønderjylland

22-08-2017

Videreuddannelsesregion Syd har fået lov til at lave et forsøg på Als med et sammenhængende uddannelsesforløb i almen medicin. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby ser gode muligheder i forsøget.

Hvis en nyuddannet læge, der gerne vil være praktiserende læge, er sikker på at kunne være mindst fem år i det samme område af landet under sin uddannelse, vil flere kandidater så søge den uddannelsesstilling?

Det skal et nyt forsøg på Als efterprøve.

Videreuddannelsesregion Syd har efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen fået lov af Sundheds-og Ældreministeriet til at lave et forsøg med et sammenhængende uddannelsesforløb i almen medicin.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:   

Vi har desværre i visse steder af landet en udfordring med at sikre nok alment praktiserende læger. Derfor er det glædeligt, at man i Sønderjylland vil være blandt de første til at gå nye veje og efterprøve et af forslagene fra Lægedækningsudvalget. Jeg ser gode muligheder i forsøget.

Anbefalet af Lægedækningsudvalget    

Regeringens lægedækningsudvalg anbefaler bl.a., at der bliver lavet forsøg med sammenhængende uddannelsesforløb i lægedækningstruede områder for at lokke flere læger til disse områder.

En læge, der gerne vil videreuddanne sig til praktiserende læge (speciallæge i almen medicin), kan ofte komme ud for at skulle uddanne sig flere steder i landet, så introduktionsstillingen til specialet ligger i en lægepraksis i én del af landet, mens hoveduddannelsesstillingen kan ligge i en anden landsdel.

Det kan gøre det svært at skaffe den tilknytning til et yderområde, der gør, at en færdiguddannet speciallæge i almen medicin vil slå sig ned netop der.

Det er derfor tanken bag forsøget på Als, at et sammenhængende uddannelsesforløb, hvor ansøgeren er sikret flere års ansættelse i samme område, kan øge søgningen til uddannelsesforløbet og sikre en større tilknytning til lokalområdet.

Videreuddannelsesregion Syd skal evaluere forsøget, der starter 1. marts 2018, så andre regioner kan lære af erfaringerne med et sammenhængende uddannelsesforløb.

Fakta om lægedækning:

I januar 2016 nedsatte Venstre-regeringen et Lægedækningsudvalg med baggrund i, at der mange steder i Danmark, er udfordringer med lægedækningen.

Udvalget fik til opgave at analysere udfordringerne og opstille mulige løsningsforslag, der kan understøtte en mere hensigtsmæssig fordeling af både sygehuslæger og praktiserende læger på tværs af landet.
Januar 2017 kom udvalget med 18 konkrete anbefalinger.

Den 9. februar indgik regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti en politisk aftale om bedre lægedækning. Formålet med aftalen er at implementere yderligere en række af de anbefalinger, som blev afgivet af Lægedækningsudvalget.

Aftalen blev efterfulgt af et lovforslag, der har været i høring, og fremsættes så snart Folketinget åbner igen.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet