Ny pulje: Ældre patienter indlagt på sygehus skal tilbydes medicintjek

17-11-2016

Ældre patienter, der tager flere forskellige slags medicin, skal tilbydes medicintjek, hvis de bliver indlagt på et sygehus. Derfor opslår Sundheds- og Ældreministeriet nu en pulje på 4,5 mio. kr., som kan søges af regionerne til at tilbyde ældre patienter systematisk medicingennemgang.

En del ældre patienter får medicin for flere forskellige sygdomme på én gang, og det kan øge risikoen for dårligere effekt eller bivirkninger. Det er derfor særligt vigtigt, at der er styr på medicinen hos de ældre patienter, som er en i forvejen sårbar gruppe. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde siger: 

Mange ældre har flere kroniske sygdomme og måske mange andre skavanker og tager derfor hver dag flere forskellige slags medicin. Ved at give dem en gennemgang af deres medicin, når de bliver indlagt på sygehuset, kan vi være med til at forbedre behandlingen af den enkelte ældre patient og nedsætte risikoen for bivirkninger og uhensigtsmæssig medicinering.

Som led regeringens handlingsplan for den ældre medicinske patient er der derfor afsat en pulje på 5 mio. kr., så regionerne kan få økonomisk støtte til at udvikle modeller til systematisk medicingennemgang tilbudt til ældre patienter indlagt på sygehus, der er i behandling med flere lægemidler på én gang.

Med afsæt i bl.a. erfaringerne fra puljen skal Danske Regioner – i dialog med Sundhedsstyrelsen – sikre, at alle regioner fremadrettet visiterer relevante ældre medicinske patienter til medicingennemgang under indlæggelse. En del af puljen (0,5 mio. kr.) anvendes derfor til ekstern evaluering af de projekter, som igangsættes med puljens midler med henblik på, at resultaterne kan indgå i det videre arbejde på området. Der slås således 4,5 mio. kr. op, som regionerne kan søge om.

Læs mere om puljen (puljen er lukket)

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet