Minister: Patienterne skal inddrages mere i behandlingen

16-03-2016

Patienter med fysiske sygdomme har generelt en positiv oplevelse af den behandling, de får på sygehusene. Flere efterlyser imidlertid, at de i højere grad bliver involveret i behandlingen, fremgår det af en ny undersøgelse, som Danske Regioner har offentliggjort i dag.

Det halter med patientinddragelsen på sygehusene. Den seneste 'Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser', som regionerne netop har udgivet, viser i hvert fald, at flere patienter har en oplevelse af, at de ikke i tilstrækkelig grad bliver involveret i deres eget pleje- og behandlingsforløb.

Ifølge undersøgelsen oplever omkring hver 10. patient, at personalet slet ikke giver dem mulighed for at deltage i beslutninger om undersøgelser eller behandling. Og mellem 14 og 28 procent af de adspurgte patienter svarer, at de 'slet ikke' oplever, at personalet giver deres pårørende mulighed for at deltage i beslutninger om deres pleje og behandling.

Og det er uheldigt, mener sundheds- og ældreminister Sophie Løhde, der ønsker en langt større grad af patientinddragelse i sundhedsvæsnet. Hun siger:

Patienterne er eksperter i eget liv, og derfor skal man i sundhedsvæsnet også blive langt bedre til at lytte og inddrage dem og deres pårørende i behandlingen. Og når vi nu ved, at behandlingsresultaterne bliver bedre, og at tilfredsheden hos patienterne stiger, hvis de bliver taget med på råd, så er det oplagt at sætte ind på det her område. Derfor har vi også i regeringen taget en række initiativer, der skal være med til at styrke patientinddragelsen i sundhedsvæsnet.

Som en del af finansloven 2016 har regeringen bl.a. afsat ca. 200 mio. kr. over fire år til at øge patientinddragelsen. Pengene skal bl.a. bruges til at udvikle såkaldte beslutningsstøtteværktøjer, som personalet i regioner og kommuner kan bruge til at inddrage borgere og patienter bedre. Værktøjerne skal være med til at sikre, at patienterne kender til fordele, konsekvenser og bivirkninger ved en bestemt behandling og dermed kan træffe en velovervejet beslutning om den behandling, de tilbydes.

Læs 'Patienter skal have bedre hjælp til at træffe vanskelige valg'

Patienter: Sundhedspersonalet er imødekommende

Selvom flere patienter efterlyser at blive involveret mere i behandlingen, er de generelt tilfredse med behandlingen på sygehusene. 

Langt hovedparten af patienter med fysiske sygdomme, som enten bliver indlagt eller behandles ambulant i sygehusvæsnet, har eksempelvis en oplevelse af, at sundhedspersonalet er venlige og imødekommende, og den mundtlige information er til at forstå.

Undersøgelsen viser, at 9 ud af 10 patienter oplever, at sundhedspersonalet i 'meget høj grad' eller 'i høj grad' er forberedt på deres ankomst, og at de er imødekommende og venlige.

Læs 'Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015' på Danske Regioners hjemmeside

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet