Sundhedsministeren vil have servicetjek af allergiområdet

17-05-2016

Op mod 90 procent af allergikerne bliver udredt og behandlet for deres allergi hos de praktiserende læger. Men der er også patienter, som kan have brug for specialiseret lægehjælp på sygehusene, og de kan have svært ved at komme hurtigt til, viser ventetidstal. Sundhedsministeren vil have et servicetjek af allergiområdet.

Mange danskere lider af allergi og er plaget af kløe og svie og øjne, der løber i vand. Langt de fleste søger hjælp hos egen læge eller hos en privatpraktiserende speciallæge, som ofte kan rådgive og behandle dem for deres allergi.

Men nogle har komplicerede allergier og er voldsomt plaget af deres lidelse, som kræver udredning og specialiseret behandling på et sygehus. Det kan imidlertid trække ud med at blive tilset af en hud-, lungelæge eller en anden specialist inden for allergiområdet, for der er pres på sygehusenes speciallæger.

Tal for Sundhedsdatastyrelsen viser, at allergikere, der var henvist til sygehusene i 2011, i gennemsnit måtte forvente at skulle vente i 154 dage på at komme til den første undersøgelse. I 2015 var den forventede ventetid faldet til 68 dage, men det er ifølge sundhedsmisteren fortsat for lang tid. Sundhedsminister Sophie Løhde siger: 

Vi kan heldigvis se, at ventetiden på at blive undersøgt er faldet de seneste år, men der er forsat allergikere, som venter for lang tid, før de kan få en speciallæge til at se på dem. Og regionerne har i dag udfordringer med at overholde udredningsretten på allergiområdet, og det er selvfølgelig ikke godt nok. 

Ifølge Danske Regioner har flere regioner problemer med at leve op til udrednings- og behandlingsretten på allergiområdet. Og fra 1. oktober i år bliver patienterne rettigheder styrket, så alle får ret til at blive behandlet inden for 30 dage, når de er blevet udredt. De styrkede patientrettigheder er et resultat af et lovforslag, som Folketinget for nylig har vedtaget.

Og sundhedsministeren forventer, at de nye regler og de 300 mio. kr. i 2016 og 450 mio. kr., som der fra 2017 årligt er sat af på finansloven til at udbygge kapaciteten på sygehusene, også vil komme allergikere til gavn. Sophie Løhde er dog samtidig klar over, at der er udfordringer på allergiområdet:

Patienter med komplicerede allergier skal kunne få hjælp i sundhedsvæsnet, og derfor er det også vigtigt, at der er læger, som har den fornødne specialistviden. Og selvom regionerne har taget en række initiativer for at håndtere den manglende kapacitet, og der formentlig er uudnyttet kapacitet i det private, så tyder noget på, at der kan være brug for en styrket indsats på allergiområdet.

Siger sundhedsministeren og fortsætter:

Det kunne for eksempel være værd at se nærmere på, hvordan vi kan få flere læger til at supplere deres speciallægeuddannelse med en fagområdeuddannelse i allergi eller måske få sat mere fokus på området inden for de relevante lægespecialer, men jeg vil overlade det til Sundhedsstyrelsen at vurdere, hvad der konkret kan være brug for.

Siger Sophie Løhde, der har bedt Sundhedsstyrelsen om at give allergiområdet et servicetjek.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet