Ældre medicinske patienter får god hjælp af kommunale medarbejdere på sygehuset

29-06-2016

Færre genindlæggelser og ingen ekstraudgifter. Det er nogle af resultaterne, når kommunale medarbejdere rykker ud på sygehusene og arbejder tæt sammen med sygehuspersonalet om, hvad der skal ske efter udskrivelsen af svage ældre patienter. Flere kommuner bør have medarbejdere på sygehusene som led i en ny national handlingsplan, mener sundheds- og ældreminister Sophie Løhde.

Når svage ældre patienter er færdigbehandlede på sygehuset og har brug for hjælp, er det vigtigt, at kommunen står klar med de relevante tilbud om pleje og behandling.

Men det er ikke altid, at sammenhængen mellem sygehus og kommunale tilbud fungerer efter en sygehusindlæggelse, og derfor risikerer den ældre at blive utryg og måske endda genindlagt.

En del af løsningen kan være at lade kommunale medarbejdere komme ind på sygehuset og sammen med sygehuspersonalet koordinere det videre forløb, når svækkede ældre medicinske patienter skal udskrives.

Det viser en evaluering af erfaringer fra fire kommuner, som har arbejdet med såkaldt fremskudt visitation på sygehuse.

De kommunale medarbejdere på sygehuset har gjort de ældre mere trygge ved deres udskrivning, givet dem viden om det videre forløb, fundet de rigtige kommunale tilbud såsom en akutplads på et plejecenter til den ældre, orienteret de pårørende om patientens tilstand efter opholdet på sygehuset og forhindret en række genindlæggelser.

Alt sammen uden ekstraudgifter for kommunen.

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde glæder sig over, at der er fundet en vej, hvor den ældre medicinske patients forløb bliver bundet bedre sammen.

Hun påpeger, at modellen med kommunale medarbejdere på sygehuset er en del af anbefalingerne i den nye nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient:

Jeg kan konstatere, at det giver stor tryghed og bedre viden om fremtiden for de ældre, når de forlader sygehuset. Det er meget tilfredsstillende. Det betyder også, at de ældre og deres pårørende møder et sundhedsvæsen, som tænker i sammenhænge og fokuserer på patientens behov og evner efter en indlæggelse, og det ser jeg gerne, at flere sygehuse og kommuner tilbyder til endnu flere ældre fremover.

Læs: Evaluering af indsats for forløbskoordination

Partierne bag finansloven 2016 har afsat 1,2 mia. kr. til handlingsplanen for den ældre medicinske patient, der bl.a. vil styrke det borgernære sundhedsvæsen.

Heraf øremærkes 445 mio. kr. til de kommunale akutfunktioner og 125 mio. kr. afsættes til at styrke de faglige kompetencer hos sundhedsmedarbejderne ude i kommunerne.

Læs: Aftale om ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient

Fakta:

  • Evalueringen er foretaget af KORA for Sundhedsstyrelsen og den indgår som en delleverance i KORAs evaluering af den nationale indsats vedrørende fælles regionale-kommunale forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter.
  • De fire kommuner og hospitaler, der er med i undersøgelsen er:

    o Gribskov Kommune og Hillerød Hospital
    o Lolland Kommune og Nykøbing Falster Sygehus
    o Vejle Kommune og Vejle Sygehus
    o Skanderborg Kommune og Regionshospitalet i Horsens

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet