Pulje skal skaffe viden om bedre patientinddragelse

29-01-2016

Sundheds- og Ældreministeriet inviterer hermed relevante aktører i regioner, kommuner, patientforeninger, videnscentre mm. til at søge midler til vidensopsamling om metoder, implementering og udbredelse af metoder, der styrker patient- og pårørendeinddragelse.

Endnu flere patienter og pårørende skal føle, at de bliver inddraget i sundhedsvæsenets aktiviteter og bliver taget med på råd med deres viden og ressourcer.

Men hvordan gør man det bedst muligt og med hvilke metoder? Det skal en ny pulje hjælpe med at skaffe viden om.

Regeringen har som en del af finansloven for 2016 afsat 15 mio. kr. til at understøtte strategien for patientinddragelse.

Midlerne udmøntes som en pulje, der er målrettet vidensopsamling om metoder, implementering og udbredelse af indsatser, der styrker patient- og pårørendeinddragelse.

Puljens overordnede formål er at øge kvaliteten af den sundhedsfaglige indsats, så endnu flere borgere, patienter og pårørende reelt oplever større tilfredshed og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenets indsats, samt at de har mulighed for indflydelse på sundhedsvæsenets udvikling.

Nogle indsatser er fortsat under udvikling med henblik på afklaring af, hvorvidt og hvordan der opnås positive resultater, mens andre indsatser har vist sig effektive. Her mangler der viden om, hvordan disse indsatser implementeres og udbredes i sundhedsvæsenet.

Læs mere om kravene til den konkrete ansøgning hos Sundhedsstyrelsen.
Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 9. maj 2016.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet