Sundhedsminister rejser til USA for at drøfte narkotika-udfordringer

18-04-2016

Politikere, embedsmænd og NGO’er fra hele verden samles i denne uge i FN-bygningen i New York for at drøfte, hvordan man i de enkelte lande og globalt håndterer udfordringerne med narkotika. Sundhedsminister Sophie Løhde står i spidsen for en dansk delegation.

FN's hovedkvarter i New York danner i den kommende uge ramme om FN's Generalforsamlings Særlig Samling om Narkotika – også kaldet UNGASS on the World Drug Problem.

Under samlingen skal medlemslandene bl.a. vedtage et forslag til et slutdokument, der adresserer en række af de udfordringer, som landene har i relation til at bekæmpe ulovligt salg af narkotika, forebygge stofmisbrug og sætte ind med behandling og skadesreducerende initiativer, som kan give stofmisbrugere et bedre liv.

Og sundhedsminister Sophie Løhde vil også være til stede i New York og tage del i drøftelserne. Sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Narkotikaproblemerne er grænseoverskridende, og derfor er det nødvendigt, at vi arbejder sammen på tværs af landene og påtager os et fælles ansvar for at komme problemerne til livs. Og ved at tilslutte sig slutdokumentet kan landene udstikke en fælles kurs for, hvordan vi kan håndtere udfordringerne på narkotikaområdet.

Ministeren ser frem til at gå på talerstolen for på vegne af den danske regering at give udtryk for Danmarks synspunkter i forhold til udfordringerne på narkotikaområdet. Og her vil Sophie Løhde bl.a. fremhæve, at forbud og kontrol ikke kan stå alene i kampen mod narkotika:

Vi skal naturligvis bekæmpe narkotikakriminaliteten og straffe de kyniske bagmænd, der tjener store penge på andres ulykke. Men det er vigtigt, at der en balance i de initiativer, vi tager i de enkelte lande og på verdensplan for at imødegå narkotikaproblemerne.

Siger sundhedsministeren og tilføjer:

Forbud og kontrol kan ikke i selv begrænse udbuddet af ulovlige stoffer. Vi skal gå på to ben og samtidig gøre en indsats for at forebygge og behandle stofmisbrug og begrænse de skader, som et misbrug ofte fører med sig. Det er en vigtig pointe, som man ikke har øje for i alle lande, hvor man først og fremmest har fokus på at straffe både de mennesker, som sælger narkotika, og misbrugerne.

Sundhedsministeren vil også benytte anledningen til at fremhæve, at civilsamfundet spiller en væsentlig rolle i arbejdet med at udforme narkotikapolitikker, der kan gøre en positiv forskel for både stofmisbrugere og de øvrige borgere, som er berørt af narkotikamisbrug.

Fakta om The UN General Assembly Special Session on Drugs 2016:

Når FN's medlemslande mødes i New York i dagene fra den 19. til 21. april 2016 til en særlig samling om narkotika, er det første gang siden 1998.

Under samlingen vil repræsentanter for medlemslandene bl.a. skulle vedtage et forslag til et slutdokument, som landene i regi af FN's Narkotikakommission har forhandlet på plads i Wien tidligere på året.

Slutdokumentet, der er forholdsvis omfattende, indeholder en række indsatser, som landene kan sætte i værk for f.eks. at mindske narkotikamisbrug og reducere skadesvirkningerne heraf. I dokumentet understreges det, at indsatserne bør være balancerede og bygge på evidens.

Læs mere om UNGASS 2016 on the World Drug Problem  

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet