Nyt stofindtagelsesrum i Vejle

04-04-2016

Fire kommuner vil fremover give stærkt afhængige stofmisbrugere mulighed for at tage deres medbragte stoffer i stofindtagelsesrum. Foruden København, Odense og Aarhus, der har haft rummene i en årrække, vil Vejle Kommune nu også åbne et stofindtagelsesrum.

Danmarks første stofindtagelsesrum åbnede i 2012 på Vesterbro i København. Siden fulgte Aarhus og Odense trop, og nu vil også Vejle etablere et stofindtagelsesrum, hvor stærkt afhængige misbrugere over 18 år kan tage deres medbragte stoffer i hygiejniske omgivelser og overvåget af kvalificeret personale.

Vejle Kommune har ligesom København, Aarhus og Odense Kommuner derfor søgt Sundheds- og Ældreministeriet om midler til at oprette og drive et stofindtagelsesrum, og ministeriet har nu imødekommet ansøgningen.

Og sundhedsminister Sophie Løhde ser positivt på, at endnu en kommune vil tilbyde udsatte stofmisbrugere med et længere og vedvarende misbrug et stofindtagelsesrum:

Stofindtagelsesrummene har gjort en positiv forskel for nogle af de stofmisbrugere, der er rigtig hårdt ramt og har meget svært ved at komme ud af deres misbrug. De har fået steder, hvor de kan tage deres stoffer uden at genere andre, og hvor kvalificeret personale kan gribe hurtigt ind og hjælpe dem, hvis de tager en overdosis.

Siger Sophie Løhde, der håber, at stofindtagelsesrummene dermed kan være med til at nedbringe de alvorlige skader og dødeligheden blandt stofmisbrugere.

Ministeren peger også på, at stofindtagelsesrum for nogle misbrugere kan være et skridt på vejen ud af et årelangt stofmisbrug:

Evalueringen i 2015 viste, at der fra stofindtagelsesrummene er foretaget en del henvisninger til behandling. Det er positivt, for i sidste ende vil det bedste jo være, at stofmisbrugerne kommer ud af deres misbrug. Blandt andet derfor giver det god mening, at man i Vejle nu også har valgt at åbne et stofindtagelsesrum, og nu får de også en økonomisk håndsrækning fra staten.

Siger sundhedsministeren, der samtidig understreger, at det er helt op til den enkelte kommune at beslutte, om man ønsker at oprette stofindtagelsesrum.

I 2016 giver staten 20 mio. kr. til de fire kommuner, som selv tilvejebringer mindst tilsvarende finansiering.

Københavns Kommune modtager ca. 15,6 mio. kr., Aarhus Kommune får ca. 1,9 mio. kr., mens Odense Kommune tildeles ca. 1 mio. kr. Vejle Kommune får ca. 1,5 mio. kr. til at etablere og drive sit nye stofindtagelsesrum.

Efter at staten i de første år har givet en økonomisk håndsrækning til kommunerne, nedtrappes den statslige medfinansiering. Der vil dog også være midler i 2017, hvor der afsættes 15 mio. kr., så kommunerne har tid til at indrette sig på fuld kommunal finansiering.

Fakta om stofindtagelsesrummene

Kommuner og selvejende institutioner med kommunal driftsoverenskomst har siden 2012 haft mulighed for at oprette og drive stofindtagelsesrum.

København fik som den første kommune i juli 2012 tilladelse til at drive to mobile stofindtagelsesrum med fast placering på Vesterbro, og i oktober samme år åbnede kommunen et midlertidigt stofindtagelsesrum på Halmtorvet. Tilbuddet blev i august 2013 gjort permanent, da København oprettede stofindtagelsesrummet ’Skyen’, der drives af Mændenes Hjem.

Odense Kommune fik i december 2012 tilladelse til at etablere et stofindtagelsesrum, som drives af Kirkens Korshær, der også driver det stofindtagelsesrum, som Aarhus Kommune fik tilladelse til i oktober 2013.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet