Ny lov skal styrke patientsikkerheden

28-04-2016

Et effektivt tilsyn, som hurtigt kan skride ind over for læger og andre sundhedspersoner og behandlingssteder, der sjusker med patientsikkerheden og ikke lever op til deres ansvar. Det er kernen i det lovforslag, sundhedsminister Sophie Løhde i dag har fremsat i Folketinget.

Med det 173 sider lange lovforslag, sundhedsministeren i dag har fremsat i Folketinget, lægges der op til, at Styrelsen for Patientsikkerhed med et risikobaseret tilsyn fremover skal bruge flere ressourcer på at holde et vågent øje med de behandlingssteder, hvor der er størst risiko for patienterne. Sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Vi skal bruge kræfterne rigtigt, og Styrelsen for Patientsikkerhed skal selvfølgelig føre tilsyn med de behandlingssteder, der ikke har styr på patientsikkerheden, i stedet for at bruge tid og ressourcer på at kontrollere steder, hvor der ikke er problemer. Derfor giver det også rigtig god mening at overgå til et risikobaseret tilsyn.

Styrelsen for Patientsikkerhed får desuden mulighed for at gribe hurtigere ind over for  læger og andre autoriserede sundhedspersoner, som ikke lever op til det store ansvar, de har over for patienterne, og kan være til fare for patientsikkerheden.

Med lovforslaget indføres der nemlig flere nye tilsynsforanstaltninger, som styrelsen kan bruge. Det drejer sig bl.a. om lempelse af farekriterier ved midlertidig autorisationsfratagelse, forbud, suspension og afgørelser med vilkår. Og som noget nyt vil en sundhedsperson, der får inddraget sin udenlandske autorisation, også få frataget sin autorisation i Danmark.

Det risikobaserede tilsyn med behandlingssteder forventes at træde i kraft 1. januar 2017. De øvrige lovændringer træder dog allerede i kraft 1. juli 2016. 

Læs lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet