De nordiske lande vil styrke tilsynet med sundhedspersoner

28-04-2016

Landene i Norden er parate til at udveksle flere oplysninger om læger og andre sundhedspersoner, der kan være til fare for patienterne. Nordisk Ministerråd har netop besluttet at arbejde videre med en række anbefalinger, som skal bidrage til at styrke tilsynet med sundhedspersoner i de enkelte lande.

Tilsynsmyndighederne i de nordiske lande skal have endnu bedre muligheder for at holde et vågent øje med læger og andre sundhedspersoner, der har været i myndighedernes søgelys, fordi de eksempelvis har haft et alkoholmisbrug eller har fået en fængselsdom. 
 
Det mener sundhedsminister Sophie Løhde, der under det danske formandskab for Nordisk Ministerråd sidste år arbejdede på at styrke udvekslingen af tilsynsoplysninger i Norden. Og i går på et møde i i Helsinki har ministeren så drøftet med sine ministerkolleger, hvilke oplysninger tilsynsmyndighederne med fordel fremover bør udveksle på tværs af landene. Sophie Løhde siger:

Der er behov for at gøre nettet mere finmasket, så tilsynsmyndighederne bedre kan opfange de sundhedspersoner, som kan være til fare for patientsikkerheden. Vi har jo desværre set flere eksempler på, at læger og andre sundhedspersoner, som gentagne gange har begået fejl, har kunnet rejse rundt i de nordiske lande, uden at tilsynsmyndighederne har været klar over, at de har været i søgelyset i et andet land. Derfor ønsker vi nu at styrke samarbejdet om udveksling af tilsynsoplysninger.


 Dagens drøftelser i Nordisk Ministerråd tog afsæt i forslag til anbefalinger udarbejdet af en arbejdsgruppe under Nordisk Helsegruppe. Arbejdet blev sat i gang for at sikre, at alle relevante oplysninger – også flere oplysninger end dem der følger af ændringen af Arjeploug-aftalen og EU's anerkendelsesdirektiv – udveksles mellem landene.

Og Sophie Løhde mener, at det er fornuftigt, at landene går videre med anbefalingerne og undersøger, om der kan udarbejdes en form for retsgrundlag, som regulerer udvekslingen af oplysninger på tværs af de nordiske tilsynsmyndigheder. Sundhedsministeren siger:

I de enkelte nordiske lande kan nationale regler eller praksis spænde ben for, at der kan udveksles oplysninger om sundhedspersoner, som kan være til fare for patienterne. Hvis vi skal styrke patientsikkerheden, er der derfor brug for, at vi får et endnu tættere nordisk samarbejde på tilsynsområdet, og at vi forpligter hinanden. Og jeg er tilfreds med, at vi i Ministerrådet er blevet enige om at se nærmere på, hvordan vi juridisk set bedst kan realisere anbefalingerne. 

På baggrund af Ministerrådets drøftelser arbejdes der nu videre med anbefalingerne, og det er forventningen, at Nordisk Ministerråd kan præsenteres for forslag til retningslinjer for udveksling af tilsynsoplysninger på et kommende møde i 2017. 

Fakta om anbefalingerne for udveksling af tilsynsoplysninger:

For at styrke samarbejdet om udveksling af tilsynsoplysninger har en arbejdsgruppe analyseret, hvilke oplysninger det kan være hensigtsmæssigt at udveksle på tværs af de nordiske lande.
 
Arbejdsgruppen har bl.a. udarbejdet følgende forslag til anbefalinger:

 • Udarbejdelse af et retsgrundlag, der regulerer udvekslingen af oplysninger om sundhedspersoners egnethed, således at udvekslingen af oplysninger om egnethedsproblemer ikke kræver en konkret vurdering efter nationale regler. Der udarbejdes et retsgrundlag der regulerer udvekslingen af oplysninger vedrørende baggrunden for alle sanktioner.
   
  Med EU-direktivet er der mulighed for at udveksle disse oplysninger efter en konkret vurdering. Den nugældende Arjeplog-aftale fastsætter en pligt til at udveksle oplysninger om baggrunden for tilbagekaldelse eller indskrænkning af godkendelser. Det anbefales, at denne pligt udvides til at gælde udveksling af oplysninger om baggrunden for samtlige sanktioner.
   
 • Der udarbejdes et retsgrundlag, der regulerer udvekslingen af oplysninger vedrørende sanktioner, der ikke er omfattet af direktivets art. 56 a eller den nugældende Arjeplog-aftales art. 18. Det vil sige skærpet tilsyn, fagligt påbud, egnethedspåbud, advarsler, (svenske, red.) afgørelser med kritik, skriftlig varning og anmärkning.
   
 • Der udarbejdes et retsgrundlag, der regulerer udvekslingen af oplysninger vedrørende baggrunden for alle sanktioner. Med direktivet er der mulighed for at udveksle disse oplysninger efter en konkret vurdering.
   
  Den nugældende Arjeplog-aftale fastsætter en pligt til at udveksle oplysninger om baggrunden for tilbagekaldelse eller indskrænkning af godkendelser. Det anbefales, at denne pligt udvides til at gælde udveksling af oplysninger om baggrunden for samtlige sanktioner.
   
 • Der udarbejdes et retsgrundlag, der regulerer de nordiske landes frister ved besvarelse af henvendelser vedrørende sundhedspersoners sanktioner/tilsynssager.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet