Udbud af forskningsprojekt om effekten af behandlingsmetoder inden for ludomani

20-05-2015

Af finansloven for 2015 fremgår det, at der skal gennemføres et rekvireret forskningsprojekt i behandlingsmetoder inden for ludomani. Formålet er at evaluere, hvad der virker i forhold til behandling af ludomani, herunder effekt og evidens for ludomanibehandlingen.

I perioden 2012-2014 har der på finansloven været afsat en pulje på 34,5 mio. kr. årligt til forebyggelse, behandling af samt forskning i ludomani.

Indsatsen for bekæmpelse af ludomani er en del af aftalen bag spillelovgivningen fra 2010 indgået mellem den daværende regering (V og K), S, DF, SF, RV og LA.   

Der er afsat 2,0 mio. kr. til det vindende forskningsprojekt.   

Forskningsprojektet skal berøre nedenstående elementer

  1. Effektmål af eksisterende behandlingsformer i forhold til ludomani, som fx Minnesotamodellen/12-trins behandling og kognitiv adfærdsterapi/kognitiv misbrugspsykologi og andre relevante, herunder effekt og evidens.   
  2. Redegørelse for samt inddragelse af internationale erfaringer i relation til behandling af ludomani, herunder redegørelse for hvilke behandlingsmetoder der anvendes internationalt set.
  3. En konklusion for hvilke behandlingsmetoder, der virker i forhold til ludomani.
  4. En anbefaling til, hvilke retningslinjer der bør fastsættes i forbindelse med fremtidige evalueringer af effekten af behandling

Kontrakten, der angår en forskningsopgave, er undtaget fra udbudsdirektivet, jf. udbudsdirektivets artikel 16f. Konkurrenceudsættelsen af kontrakten gennemføres derfor som en frivillig konkurrenceudsættelse. 
 

Det er hensigten, at forskningsprojektet skal være afsluttet senest medio 2016 med henblik på, at resultatet kan anvendes i forhold til udmøntningen af puljemidler til bekæmpelse af ludomani for 2017-2018.

Du kan læse mere herom og finde relevante dokumenter på www.udbud.dk:

• Annonce
• Oplysningsskema
• Projektbeskrivelsesskabelon
• Budgetskabelon

OBS: Alle eventuelt supplerende oplysninger findes kun på www.udbud.dk  
Eventuelle spørgsmål skal rettes skriftligt pr. mail til koncernindkob@ssi.dk  
Spørgsmål med svar vil løbende blive besvaret og offentliggjort på www.udbud.dk  

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet
Tilbudsfrist og ansøgning:
Frist:
Onsdag den 
1. juli 2015 kl. 13.00.

Ansøgningsform:
I 2 papireksemplarer og i elektronisk form (evt. USB-stik). Tilbud pr. mail modtages ikke

Sendes/indleveres til:
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Att.: Gertrud Rex Baungaard
Holbergsgade 6
1057 København K

Mærk kuverten:
”Forskningsprojekt om effekten af behandlingsmetoder inden for ludomani – Tilbud. Må ikke åbnes ved postfordelingen”