Kronisk syge får automatisk tilskud til medicin

19-02-2015

Borgere med et stort medicinforbrug skal fra 1. januar 2016 ikke længere søge om tilskud til deres medicin.

Hvis du er en af de borgere, der har et højt forbrug af tilskudsberettiget medicin for eksempel på grund af en kronisk sygdom, som diabetes eller KOL, så skal du ikke længere bede din læge om at søge kronikertilskud i Sundhedsstyrelsen.

Fra 1. januar 2016 sker det nemlig automatisk. Det betyder, at borgere højst kan have en egenbetaling på 3.830 kroner (2015-priser) til tilskudsberettiget medicin i en tilskudsperiode på et år.

Loftet over borgernes egenbetaling sikres, da der med finanslovsaftalen for 2015 mellem regeringen, SF og Enhedslisten var enighed om at afsætte 22 millioner kroner årligt fra 2016, så det såkaldte kronikertilskud til medicin ydes automatisk. For at aftalen skal blive en realitet for borgerne, bliver en ændring af sundhedsloven 1. behandlet af Folketinget i dag.

Og det er til stor gavn for borgerne, at kronikertilskuddet til medicin fremover gives automatisk, mener Nick Hækkerup. ”Folk skal have det medicintilskud, de er berettigede til. Det skal ikke være sådan, at man selv eller ens praktiserende læge skal huske at få søgt Sundhedsstyrelsen om kronikertilskud. Derfor lægger jeg op til, at sundhedsloven bliver ændret, så tilskuddet fra næste år ydes automatisk”, siger sundhedsministeren.

”Med automatiseringen af kronikertilskuddet sikrer vi, at borgere med store medicinudgifter uden bureaukrati får den økonomiske støtte, de er berettiget til. Det sikrer, at alle får bedre mulighed for at have råd til at købe medicin på apoteket”.

Sidste år fik cirka 54.000 borgere bevilget kronikertilskud, men det skønnes, at cirka 86.000 borgere var berettiget til tilskuddet.

Fakta om ændring af sundhedslovens regler for kronikertilskud:

Et lovforslag om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven er fremsat for Folketinget og 1. behandles i dag den 19. februar 2015. Reglerne om medicintilskud, herunder kronikertilskud, er fastsat i sundhedsloven.

Forslaget om ændring af sundhedslovens regler om medicintilskud er en udmøntning af regeringens, SF og Enhedslistens delaftale på sundhedsområdet i forbindelse med Finansloven for 2015.

Med aftalen blev der afsat 22 mio. kr. årligt med henblik på, at det såkaldte kronikertilskud ydes automatisk til borgerne fra den 1. januar 2016.

Med automatisk kronikertilskud sikres det, at borgere med et stort medicinforbrug ikke skal være opmærksomme på, at få en læge til at ansøge Sundhedsstyrelsen om kronikertilskuddet.

Forslaget medfører således en lettelse for både borgere og læger og betyder, at ingen borgere, hverken voksne eller børn, vil opleve at betale mere end 3.830 kr. (2015-tal) i egenbetaling til tilskudsberettiget medicin i en tilskudsperiode, der løber ind i eller påbegyndes i 2016.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet