Afdelingen for Jura

Forvaltningsjura

Forvaltningsjura har det overordnede ansvar for tilsynet med kommuner og regioner og reglerne herom. Kontoret har endvidere ansvar for kommunalfuldmagtsregler samt regler om vederlag for kommunale og regionale hverv. Kontoret er samtidig ministeriets interne eksperter i offentligretlige spørgsmål, og vi rådgiver i den rolle særligt om bl.a. forvaltningsret og god embedsmandsadfærd. Derudover varetager kontoret ministeriets whistleblowerordning og rådgiver indenrigssøjlen om behandling af aktindsigt.

Kontorchef
Anna Nystrup
Mail: any@im.dk

Demokrati

I Demokrati er vi sammen om at levere demokrati til samfundet. Vi er Danmarks nationale valgmyndighed og har som sådan et helt særligt og meget vigtigt formål i at arbejde for, at vi til enhver tid kan afholde frie og fair valg til Folketinget, kommuner og regioner samt Europa-Parlamentet. Men demokrati handler om meget andet end valg. Vi har derfor også et meget vigtigt formål i at arbejde for endnu bedre rammer omkring den politiske ledelse af kommuner og regioner samt andre former for lokal borgerinddragelse i de politiske beslutningsprocesser.

Kontorchef
Nikolaj Stenfalk
Mail: nst@im.dk 

CPR og IT

CPR og IT er ansvarlig for drift, vedligeholdelse og udvikling af Det Centrale Personregister (CPR) samt CPR-lovgivningen, herunder folkeregistreringsreglerne. CPR og IT er endvidere klageinstans i bopælssager. Herudover er CPR og IT ansvarlig for departementets interne it og ESDH.

Kontorchef
Carsten Grage
Mail: cg@cpr.dk 

Afdelingschef

Hans B. Thomsen
Mail: 
hbt@im.dk

Afdelingssekretær

Kenn Mathiesen
Mail: km@im.dk