Afdeling for Forebyggelse, Psykiatri og Borgernær Sundhed

Afdelingen dækker ministeriets ansvar for psykiatri, forebyggelse, misbrug, strålebeskyttelse og det nære sundhedsvæsen. Afdelingen arbejder blandt andet med nedbringelse af tvang og udvikling af psykiatrien, et nært og sammenhængende sundhedsvæsen tæt på borgeren og en styrket folkesundhed, herunder indsatsen mod børn og unges rygning. Ansvaret for ministeriets 1:1-kommunikation med borgere varetages også her.

Psykiatri og Misbrug

Kontoret arbejder på psykiatriområdet bl.a. med behandlingspsykiatrien for børn, unge og voksne, psykologordningen, mental sundhed og bedre sammenhæng i indsatser for mennesker med psykiske lidelser. Herudover beskæftiger kontoret sig med misbrugsbehandling og ludomani.

Kontorchef
Carlo V. Andersen
Mail: cva@sum.dk

Forebyggelse, Borgerhenvendelser og Strålebeskyttelse

Kontoret arbejder på forebyggelsesområdet med bl.a. ulighed i sundhed, sundhedspleje samt forebyggelse af alkohol, rygning og overvægt. Desuden står kontoret for kommunikation med borgere, der skriftligt kontakter ministeriet. Derudover varetager enheden tværgående opgaver i departementet med fokus på at optimere interne sagsgange og processer.

Kontorchef
Trine Vig Houe
Mail: tvi@sum.dk

Borgernær Sundhed

Kontoret arbejder særligt med omstilling til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i kommuner og praksissektor og har bl.a. fokus på indsatsen for borgere med kronisk sygdom, de kommunale behandlings- og genoptræningstilbud, de praktiserende læger og den øvrige praksissektor.

Kontorchef
Anne Louise Nyegaard Hellen
Mail: alnh@sum.dk 

 

Afdelingschef

Andreas Jull Sørensen
Mail: anjs@sum.dk

Sekretær for afdelingschefen

Christal Røigaard-Petersen
Tlf.: 20 23 07 45
Mail: crp@sum.dk