1

Problemstilling

Sundhedsministeren har anmodet Epidemikommissionen om at afgive indstilling vedrørende ændring i reglerne for varighed af gyldigt coronapas efter hhv. vaccination og tidligere smitte.

Sundhedsstyrelsen har den 4. januar 2022 fremsendt nye anbefalinger vedr. gyldigheden af coronapas efter hhv. vaccination og tidligere smitte som følge af, at Omikron nu er den dominerende variant i Danmark.

Ændring af varighed efter vaccination 
Sundhedsstyrelsen anbefalede i december 2021 at nedsætte gyldigheden af coronapas for alle over 18 år efter sidste stik i det primære vaccinationsforløb til 7 måneder, hvilket efterfølgende blev indstillet af Epidemikommissionen og besluttet af Epidemiudvalget. Det blev desuden besluttet, at coronapas vil være gyldigt igen umiddelbart efter revaccination. Ændringerne skulle træde i kraft medio januar 2022, når de tekniske tilretninger var implementeret i coronapas-appen.

Den daværende anbefaling baserede sig på viden opnået på baggrund af studier på tidligere varianter, særlig delta.

Som følge af at omikron nu er den dominerende variant i Danmark, har Sundhedsstyrelsen foretaget en ny vurdering af varighed af coronapas efter det primære vaccinationsforløb og anbefaler, at varigheden nedsættes fra 7 til 5 måneder.

På den baggrund er Epidemikommissionen blevet anmodet om at afgive indstilling om at nedsætte varigheden af gyldigt coronapas efter det primære vaccinationsforløb til 5 måneder for personer over 18 år.

Ændring vedr. gyldigt coronapas efter tidligere smitte
Sundhedsstyrelsen har desuden anbefalet, at varigheden af gyldigt coronapas efter tidligere smitte tilsvarende nedsættes til 5 måneder efter en positiv PCR-test, og at det skal være muligt at få et gyldigt coronapas allerede 11 dage efter en positiv PCR-test i stedet for 14 dage efter, som de nuværende regler siger.

På den baggrund anmodes Epidemikommissionen om at afgive indstilling om at ændre reglerne for coronapas efter tidligere smitte, så det er gyldigt fra 11 dage efter positiv PCR-test til 5 måneder efter.

Sundhedsministeriet oplyser, at forudsætning for de ændrede regler ift. varighed af gyldigt coronapas efter vaccination og tidligere smitte er en teknisk tilretning af coronapasappen. Denne er i gangsat som følge af beslutningen i december, og reglerne forventes således fortsat at kunne træde i kraft medio januar.

2

Epidemikommissionens samlede vurdering og indstilling

Epidemikommissionen indstiller, 

  • at nedsætte varigheden af gyldigt coronapas efter det primære vaccinationsforløb til 5 måneder for personer over 18 år

  • at reglerne vedr. varighed af gyldigt coronapas efter tidligere smitte ændres, således at coronapas er gyldigt fra 11 dage efter positiv PCR-test til 5 måneder efter positiv PCR-test.

Epidemikommissionen lægger vægt på, at smittesituationen løbende følges med henblik på at vurdere, om der er grundlag for at allerede fastsatte regler videreføres, ændres eller ophæves.