1

Problemstilling

Social- og ældreministeren har anmodet Epidemikommissionen om at afgive en indstilling om videreførelse af regler om, at de gældende restriktioner for lokaler og krav om anvendelse af mundbind eller visir på Social- og Ældreministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 videreføres i yderligere 4 uger fra den 13. maj 2021.

2

Epidemikommissionens indstilling

Epidemikommissionen indstiller, at de gældende regler om restriktioner for lokaler og krav om anvendelse af mundbind eller visir på Social- og Ældreministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 videreføres.

Epidemikommissionen lægger vægt på, at smittesituationen løbende følges med henblik på at vurdere, om der er grundlag for, at allerede fastsatte regler videreføres, ændres eller ophæves