1

Problemstilling

Sundhedsministeren har anmodet Epidemikommissionen om at afgive indstilling vedrørende ændring i regler for varighed af gyldigt coronapas efter vaccination samt præcisering af testtyper i coronapasset.

Ændring af varighed af vaccination
Sundhedsstyrelsens seneste gennemgang af den tilgængelige viden om immunitet efter vaccination (ultimo november 2021) viser, at immuniteten falder gradvist over tid. Sundhedsstyrelsen anbefaler på den baggrund, at alle personer over 18 år revaccineres 6 måneder efter sidste stik i det primære vaccinationsforløb.

Som følge af ovenstående anbefaler Sundhedsstyrelsen derfor, at der ændres i reglerne for coronapas, så varigheden af gyldigt coronapas efter gennemført vaccinationsforløb ændres til 7 måneder for personer over 18 år. Sundhedsstyrelsen anbefaler endvidere, at man får et gyldigt coronapas umiddelbart efter revaccination. Det betyder, at personer over 18 år, der revaccineres inden for 7 måneder, vil fortsætte med at have et gyldigt coronapas, mens de, der ikke revaccineres, mister deres coronapas efter 7 måneder.

De 7 måneders varighed af coronapas efter sidste stik i det primære vaccinationsforløb tager højde for faldet i immunitet over tid, men efterlader samtidig tid til vaccineudrulning og for den enkelte til at blive revaccineret i 6 uger.

På den baggrund anmoder Sundhedsministeriet Epidemikommissionen om at afgive indstilling om at ændre varigheden af gyldigt coronapas efter vaccination for personer over 18 år til:

  • 7 måneder efter sidste stik i det primære vaccinationsforløb.
  • Umiddelbart efter revaccination.

Forudsætning for de ændrede regler ift. varighed af gyldigt coronapas efter vaccination er en teknisk tilretning af coronapas-appen og en tilstrækkelig vaccinationskapacitet. Reglerne vil derfor først skulle træde i kraft medio januar.

Sundhedsministeriet foreslår, at en evt. ændring af reglerne også vil slå igennem ift. indrejse til Danmark, men på baggrund af anbefalinger fra EU-Kommissionen vil varigheden af gyldigt coronapas efter færdigvaccination være 9 måneder i forbindelse med indrejser til Danmark.

Sundhedsstyrelsen anbefaler på nuværende tidspunkt ikke revaccination til personer under 18 år, og anbefalingen vedr. ændring i reglerne for coronapasset omhandler derfor heller ikke de 15-17-årige. Derfor fastsættes der for nu ikke et udløb af coronapas efter færdigvaccination for de 15-17 årige.

Præcisering vedr. hjemmetest
Det fremgår af de nuværende regler for coronapas, at både en negativ PCR-test og en negativ antigentest kan bruges til at få et gyldigt coronapas. De to testtyper præciseres dog ikke yderligere. Sundhedsministeriet oplyser, at den stigende anvendelse af hjemmetest mv. medfører et behov for at præcisere, om disse kan bruges til at få et gyldig coronapas eller ej.

På den baggrund anmoder Sundhedsministeriet Epidemikommissionen om at afgive indstilling om at præcisere reglerne for coronapas, således at hjemmetest og test som ikke er foretaget på fx testcenter eller i et set up med sundhedsfaglig tilknytning, ikke kan bruges til at få et gyldigt coronapas.

 

2

Epidemikommissionens indstilling

Epidemikommissionen indstiller, at reglerne for varigheden af gyldigt coronapas efter vaccination for personer over 18 år, så snart det er teknisk muligt i forhold til coronapasappen, ændres til 7 måneder efter sidste stik i det primære vaccinationsforløb. I forbindelse med indrejse til Danmark vil varigheden være 9 måneder.

Epidemikommissionen indstiller endvidere, at reglerne for coronapas præciseres, således at hjemmetest og test som ikke er foretaget på fx testcenter eller i et set up med sundhedsfaglig tilknytning, ikke kan bruges til at få et gyldigt coronapas.

Epidemikommissionen lægger vægt på, at smittesituationen løbende følges med henblik på at vurdere, om der er grundlag for at allerede fastsatte regler videreføres, ændres eller ophæves.