1

Problemstilling

Sundhedsministeren, erhvervsministeren, kirkeministeren, justitsministeren, transportministeren, kulturministeren, social- og ældreministeren, udlændinge- og integrationsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, og børne- og undervisningsministeren har anmodet Epidemikommissionen om indstilling om videreførelse af regler om coronapas på udvalgte områder.

2

Epidemikommissionens indstilling

Epidemikommissionen indstiller, at gældende regler om coronapas videreføres.

Epidemikommissionen noterer sig en fortsat bekymrende udvikling i COVID-19-epidemien og har på den baggrund drøftet behovet for forlængelse af krav om coronapas.

Epidemikommissionen vurderer, at de allerede igangsatte tiltag fortsat er relevante og vigtige at fastholde. Det gælder blandt andet den intensiverede vaccinationsindsats, opskalering af test- og smitteopsporingsindsatsen samt den styrkede kommunikationsindsats. Det gælder også de nedjusterede grænseværdier i ’tiltagsmodellen’ samt udvidelsen af ’tiltagsmodellen’ med blandt andet anbefalinger om smitteforebyggende tiltag for idræts- og foreningslivet. Det gælder også de generelle smitteforebyggende anbefalinger om fx hygiejne, udluftning mv.

Coronapasset vurderes fortsat at være et effektivt redskab til at bryde smittekæder, fordi det ved høj samfundsaktivitet reducerer risiko for smittespredning. Epidemikommissionen vurderer således, at coronapasset fortsat er et relevant, proportionalt og mindre indgribende tiltag i forhold til at begrænse smittestigningerne og hermed forebygge, at mere indgribende tiltag bliver nødvendige.

Endelig vurderer Epidemikommissionen, at coronapasset bidrager til epidemikontrol, og at det nuværende restriktionsniveau er relevant og nødvendigt i den aktuelle smittesituation.

Epidemikommissionen lægger vægt på, at smittesituationen løbende følges med henblik på at vurdere, om der er grundlag for, at allerede fastsatte regler videreføres, ændres eller lempes.