1

Problemstilling

Social- og Ældreministeriet har anmodet om Epidemikommissionens indstilling vedr. videreførelse af

  1. de gældende regler for personale og besøgende om brug af mundbind på en række sociale tilbud og på plejehjem m.v. i lokaler, hvortil offentligheden har adgang
  2. de gældende regler om restriktioner for lokaler, hvortil offentligheden har adgang, ift. antal besøgende, indretning, opsætning af informationsmateriale om COVID-19 m.v.
2

Epidemikommissionens indstilling

Epidemikommissionen indstiller, at

  • de gældende regler for personale og besøgende om brug af mundbind på en række sociale tilbud og på plejehjem m.v. i lokaler, hvortil offentligheden har adgang, videreføres
  • de gældende regler om restriktioner for lokaler, hvortil offentligheden har adgang, ift. antal besøgende, indretning, opsætning af informationsmateriale om COVID-19 m.v., videreføres

Epidemikommissionen henviser i relation til ovenstående i øvrigt til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for vaccinerede personer.

Epidemikommissionen lægger endvidere vægt på, at smittesituationen løbende følges med henblik på at vurdere, om der er grundlag for at allerede fastsatte regler videreføres, ændres eller ophæves.

Epidemikommissionen har behandlet anmodningen under iagttagelse af epidemilovens overgangsbestemmelser om videreførelse, inden d. 15. april 2021, af gældende regler efter den tidligere epidemilov, herunder hensynet til at det af tidsmæssige grunde skal være muligt at nå at behandle sagen i Epidemikommissionen og Epidemiudvalget inden da.